strūliuoti

strūliuoti
strūliúoti, -iúoja, -iãvo intr. 1. NdŽ, S.Dauk, Varn sukinėtis, triūsti, dirbinėti: Ana visą dieną apei kuknę strūliúo[ja] Krkl. Kitame kampe, prie krūvos rąstų ir užtiestos statyti jaujos, būrys vyrų strūliavo, baldėsi Žem. 2. pamažu vaikštinėti: Ans strūliúo[ja], t. y. vaikščio[ja] be naudos J. Jaunoji bestrūliúojanti sodvo[je] J. O tas vaikas kaip kūdikis strūliúo[ja] aplink tą mašiną Plt. \ strūliuoti; pastrūliuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pastrūliuoti — intr. J, Als pavaikštinėti. strūliuoti; pastrūliuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • striūliuoti — striūliuoti, iuoja, iãvo NdŽ žr. strūliuoti 1: Kiti taškės [v]andinė[je], kiti teip sau striūliavo rš (ž.). Palei lataką kasdien striūliuodavo būrys purvinų vaikų rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • strūliavimas — strūliãvimas sm. (1); S.Dauk → strūliuoti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • štrubuliuoti — štrùbuliuoti, iuoja, iavo intr. dirbant, skubant stripinėti, strūliuoti; plg. strubuliuoti 1: Mama štrùbuliuo[ja] par visą dieną aple tą kuknę Lkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”